Het NeuroAffective Relational Model (NARM)

Prijzen

90 EUR per sessie (60 min).

Annulaties

Het is altijd mogelijk dat je een sessie moet annuleren, dat is op zich geen probleem, maar we vragen je wel dit minstens 24 uur op voorhand te doen.

Indien je later annuleert vraag ik 50% van de prijs van een sessie als annulatie-vergoeding. Als je niet annuleert rekenen we het volledige bedrag aan.

Adressen

vrijdag en zaterdag

Rue Mareyde 35, 1150 Woluwe-St-Pierre/ Bruxelles

maandag tot donderdag

Koninklijkelaan 26, 2600 Antwerpen-Berchem

Het NeuroAffective Relational Model™ (NARM) is een geavanceerd klinisch model om te werken met complex trauma, gecreëerd door Dr. Laurence Heller. Het pakt hechtings-, relationele en ontwikkelingstrauma’s. Het werkt aan de wortels van deze trauma’s die levenslange symptomen en interpersoonlijke moeilijkheden veroorzaken. 

Deze onbewuste patronen van uit verbinding gaan, beïnvloeden in sterke mate ons gevoel over wie we denken te zijn, onze emoties, fysiologie, gedrag en relaties. In NARM kijken we ook naar negatieve ervaringen uit de kindertijd (‘ACE ‘of ‘adverse childhood experience’).

Het NeuroAffective Relational Model™(NARM) is een op hulpbronnen gericht, niet-regressief model. Het legt de nadruk op het leggen van een verbinding met de delen van het zelf die georganiseerd, coherent en functioneel zijn. Het helpt om de delen van jezelf die ongeorganiseerd en disfunctioneel zijn, bewust te maken en te organiseren, zonder daarbij de regressieve, disfunctionele elementen het primaire thema van de therapie te maken.

Het NARM-model:

 • Integreert zowel het zenuwstelsel als het relationele veld.
 • Zet klinische interventies in die gebruik maken van lichaam-geest mindfulness
 • Is georiënteerd op hulpbronnen om zelfregulatie in het zenuwstelsel te verankeren.
 • Het werkt aan psychische problemen en aan de toegang tot de zelfregulerende capaciteiten van het lichaam.
 • Het gebruikt zelfonderzoek naar de diepere identificaties en contra-identificaties die we aannemen om te zijn wie we zijn.

NARM gebruikt vier organiserende principes:

 • Ondersteunen van verbinding en interne organisatie
 • Onderzoeken van identiteit
 • Werken in de tegenwoordige tijd
 • Reguleren van het zenuwstelsel

Vijf ontwikkelingsthema's

Er zijn vijf ontwikkelingsthema’s in het leven. Ze zijn essentieel voor ons vermogen tot zelfregulatie en beïnvloeden de mate waarin we kunnen aanwezig zijn bij onszelf en bij anderen in het hier-en-nu:

 • Verbinding. We voelen dat we bij de wereld horen. We zijn in contact met ons lichaam en onze emoties, en zijn in staat tot consistente verbinding met anderen.
 • Afstemming. Ons vermogen om te weten wat we nodig hebben en om de overvloed die het leven biedt te herkennen, ernaar uit te reiken en in ons op te nemen.
 • Vertrouwen. We hebben een inherent vertrouwen in onszelf en anderen. We voelen ons veilig genoeg om een gezonde onderlinge afhankelijkheid met anderen toe te laten.
 • Autonomie. We zijn in staat om nee te zeggen en grenzen te stellen aan anderen. We zeggen wat we denken zonder schuld of angst.
 • Liefde-Seksualiteit. Ons hart is open en we zijn in staat om een liefdevolle relatie te integreren met een vitale seksualiteit.

In de mate waarin aan deze vijf basisbehoeften wordt voldaan, ervaren we regulatie en verbinding. We voelen ons veilig en vertrouwd in onze omgeving, in een flow en verbonden met onszelf en andere mensen. Wanneer aan deze basisbehoeften niet voldaan is, ontwikkelen we overlevingsstrategieën om met de ontregeling en het uit verbinding zijn om te gaan.

Bottom-up en top-down

Er stroomt voortdurend informatie van zowel het lichaam naar de hersenen als van de hersenen naar het lichaam. Er zijn vergelijkbare informatiestromen binnen de lagere en hogere structuren van de hersenen, dat wil zeggen tussen de hersenstam, het limbisch systeem en de cortex.

NARM gebruikt zowel top-down (vb. van de hersenen naar het lichaam), als bottom-up (vb. van het lichaam naar de hersenen) benaderingen. Het gebruik van zowel bottom-up als top-down benaderingen verbetert de therapeutische resultaten aanzienlijk.

Werken met de levenskracht

De spontane beweging in ons allemaal is in de richting van verbinding en gezondheid. Het maakt niet uit hoe teruggetrokken en geïsoleerd we zijn geworden, of hoe ernstig het trauma is dat we hebben ervaren. Op het diepste niveau is er in ieder van ons een impuls die beweegt in de richting van verbinding, net zoals een plant spontaan naar de zon toe beweegt. Deze organisch impuls is de brandstof van het NeuroAffective Relational Model™.

Online Therapy

Prijzen

90 EUR per sessie (60 min).

Annulaties

Het is altijd mogelijk dat je een sessie moet annuleren, dat is op zich geen probleem, maar we vragen je wel dit minstens 24 uur op voorhand te doen.

Indien je later annuleert vraag ik 50% van de prijs van een sessie als annulatie-vergoeding. Als je niet annuleert rekenen we het volledige bedrag aan.

Adressen

vrijdag en zaterdag

Rue Mareyde 35, 1150 Woluwe-St-Pierre/ Bruxelles

maandag tot donderdag

Koninklijkelaan 26, 2600 Antwerpen-Berchem

Het NeuroAffective Relational Model™ (NARM) is een geavanceerd klinisch model om te werken met complex trauma, gecreëerd door Dr. Laurence Heller. Het pakt hechtings-, relationele en ontwikkelingstrauma’s. Het werkt aan de wortels van deze trauma’s die levenslange symptomen en interpersoonlijke moeilijkheden veroorzaken. 

Deze onbewuste patronen van uit verbinding gaan, beïnvloeden in sterke mate ons gevoel over wie we denken te zijn, onze emoties, fysiologie, gedrag en relaties. In NARM kijken we ook naar negatieve ervaringen uit de kindertijd (‘ACE ‘of ‘adverse childhood experience’).

Het NeuroAffective Relational Model™(NARM) is een op hulpbronnen gericht, niet-regressief model. Het legt de nadruk op het leggen van een verbinding met de delen van het zelf die georganiseerd, coherent en functioneel zijn. Het helpt om de delen van jezelf die ongeorganiseerd en disfunctioneel zijn, bewust te maken en te organiseren, zonder daarbij de regressieve, disfunctionele elementen het primaire thema van de therapie te maken.