© 2010-2023 TouchStudio. Alle rechten voorbehouden. Deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van TouchStudio, maatschappelijke zetel gevestigd Mechelsesteenweg 156, 2018 Antwerpen. Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (tekst en, beelden, lay out, logo’s, software,…) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te ver spreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van e en of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van TouchStudio behalve in de eventuele gevallen waarin zo’n toestemming niet wordt vereist.