Profile:

Integral Somatic Psychology©, ISP – UTA Akademie; Cologne, Germany.
Certified Somatic Experiencing Practitioner© – Stichting Lichaamsgerichte Traumatherapie, the Netherlands.
Personal Session Provider – European Association of Somatic Experiencing.
Learning Love and Inner Child Work© Therapist – Learning Love Institute, Arizona, USA
Bachelor Psychology – Universidad Nacional Autonoma de Mexico
Osho Active Meditations© Facilitator – Osho International; Pune, India.
Stress en Relaxation Coach – Belgische Wellness Federatie.

You can click this link at linked in to see my CV. https://www.linkedin.com/profile/guided?trk=registration&o=reg

What is my inspiration to do what I do?:

I believe that Trauma is an inherent experience of human life.
Successfully processing it has served me to become internally stronger, to become more resilient and to look the gifts in the disguise.
As a trauma survivor I believe deeply in my soul there is a spiritual purpose in our Existence and all experiences we have lived keep on teaching us important lessons.

In this personal process for recovery I owe a great debt of gratitude to the many people I came across over the years: family, therapists, teachers, colleagues, clients, acquaintances and friends who contributed to be a source of inspiration, support, encouragement, information and learning.

I believe that searching and finding meaning into our lives from a wise place inside ourselves helps us creating sustainable life affirmative changes. It gives sense in what we need to do in order to grow and create a deeper perspective to life long learnings. Trauma healing is finding our way home, in the process our life mission appears and it gives direction to our talents and strengths.

While living in Belgium with my dear husband Johan, my dedication is on sharing these tools trough my work, with the baggage of my international experience and honouring my indigenous/Mexican roots.

My approach to trauma therapy is one of compassion and respect believing that each person has the potentiality to use her own resources, build up resiliency and overcome adversity. My style is holistic, existential and bodily oriented. I am a member of a broad international network of professional practitioners who’s passion is serving individuals in need and/or communities in crisis worldwide and it’s an honour to use my skills and being part of this healing movement around the globe.
And as long as I live my cause is encouraging people to become the person they envision and are meant to be.
My dream is that we awake to take responsibility into healing the damaging effects of trauma and we look ahead, being co-creators in the healing of our planet, so worth of care… Because we need us all.

Profiel:
• Integral Somatic Psychology; ISP (in opleiding vanaf 2018) – UTA-akademie Keulen, Duitsland.
• Certified Trainer in Conscious Relating and Inner Child Work – Learning Love Institute, Arizona, USA
• Gecertifieerd Somatic Experiencing Practitioner; SEP – Stichting Lichaamsgerichte Trauma-therapie, Nederland.
• ‘Personal Session Provider’ voor SEP’s in opleiding – European Association of Somatic Experiencing
• Facilitator in Transactionele Analyse – Instituto Mexicano de Analisis Transaccional, Mexico.
• Bachelor in Psychologie- Universidad Nacional Autonoma de México, Mexico.
• Osho Meditations Facilitator – Osho International; Pune, India.
• Stress en Relaxatie Coach – Belgische Wellness Federatie.
• Gecertifieerd Massagetherapeut – Gezondheidschool, Antwerpen.

Follow me in Linked In

Follow me in FB

Over mezelf:

Waarom doe ik wat ik doe?

Ik geloof dat trauma deel uitmaakt van de kern van het menselijk bestaan. Het begrijpen en verwerken van trauma heeft mij innerlijk sterker en veerkrachtiger gemaakt . Dat heeft me verborgen geschenken doen zien.
Als iemand die zelf trauma heeft overwonnen, geloof ik diep in mijn ziel dat er een spiritueel doel is aan ons bestaan en dat alle ervaringen die we hebben meegemaakt ons belangrijke lessen leren.

In mijn persoonlijk herstelproces ben ik dankbaar en diep geraakt door alle mensen die ik wereldwijd heb mogen ontmoeten: familie, therapeuten, leraars, collega’s, cliënten en vrienden. Op een bepaald ogenblik in mijn leven is het mijn zielsmissie geworden om mensen een passie bij te brengen voor bewustwording, diepte, voldoening en zelftransformatie. Ik doe dit door cognitieve inzichten en lichaamsgeörienteerde processen te vergemakkelijken en door meditatieve oefeningen en praktische tools om zo veerkracht aan te leren, want iedereen heeft de wezenlijke capaciteit om te herstellen en te helen.
Ik geloof dat het betekenis zoeken én vinden in ons leven, vanuit het diepst van onszelf, ons helpt levenslange positieve veranderingen te creëren. Het vertelt ons welke kleine stapjes te zetten om te groeien en om een dieper inzicht te krijgen in levenslessen. Het helen van trauma is als thuiskomen, waar onderweg onze levensmissie verschijnt en het richting geeft aan onze talenten en sterktes.

Terwijl ik in België woon met mijn lieve echtgenoot Johan, blijf ik deze geschenken leren en delen via mijn werk, met mijn internationale ervaring als bagage en de eenvoud van mijn Mexicaanse roots.
Mijn doel is om een solide ondersteuning te bieden aan mijn cliënten, vooral aan therapeuten, coaches of hulpverleners, zodat ook zij een solide ondersteuning kunnen bieden aan anderen.
Zolang ik leef zal mijn levensdoel zijn om mensen aan te moedigen om de persoon te worden die ze willen zijn of bedoeld zijn te zijn.
Mijn droom is dat we met z’n allen de verantwoordelijkheid nemen om de verwoestende gevolgen van trauma te helen en vooruit te kijken als bondgenoten in het helen van onze planeet die zo de moeite waard is… “because we need us all”.

One Response