Het aanleren van een positieve levenshouding

Door de jaren heen heb ik met mensen van meer dan 35 verschillende nationaliteiten gewerkt. Dit verruimde mijn bewustzijn.

Door bijzondere mensen te ontmoeten, leerde ik veel. Ik raakte hun leven en zij het mijne. Ik wad getuige van hun helende reis. Dit was een bron van inspiratie om te blijven leren en mijn tools te delen met mensen die willen groeien.

Wanneer mensen slagen in hun reis naar innerlijke groei, komt dat omdat ze een bepaalde innerlijke houding hebben ten opzichte van hun helende reis. Het is een houding die levensbevestigend is. Sommigen kenden die levenshouding niet, maar ontwikkelden die gaandeweg door hun doorzettingsvermogen. Anderen leken die houding van nature te hebben.

Kijk of een van deze eigenschappen op jou van toepassing is…

Er is een diepe oprechtheid en er is moed.

Er is een ambitie om vervulling te voelen en je durft te dromen.

Je bent bereid om te leren van je mislukkingen en valkuilen.

Je staat jezelf toe om mee te bewegen met je verlangen om je te verbinden en erbij te horen.

Je bent bereid om je echt in te zetten om je wonden te helen en je triggers te leren kennen.

Je beseft dat het nutteloos is om anderen of omstandigheden de schuld te geven van jouw ongeluk.

Je staat open voor nieuwe dingen.

Je bent bereid om je beperkingen te kennen, maar ook je talenten en krachten.

En te leren leven met wat op dit moment mogelijk is, zonder op te geven.

Je wilt meer weten over trauma, je zenuwstelsel en tools voor innerlijke transformatie.

Je staat graag in je kracht.

En bovenal realiseer je je dat jouw leven van jou is en dat jij mag bepalen wat bij jou past.