“The aim of this sessions- created by the Learning Love Institute- is to help reconnecting with a basic trust in yourself and to learn the art of deep, committed, and sustained intimacy.Often, in life, we lose our way and no longer live with passion, or deep connection. Most of us get distracted from appreciating ourselves and we lack a healthy modeling of intimacy.We need to learn both. Most of us carry deep wounds inside that can contaminate and sabotage our efforts to create and sustain love and to feel content and at peace with ourselves.When we learn to understand, accept and transform our wounds, and rediscover our essence – our natural aliveness, joy, lovingness and silence, we build the foundation for love.During this sessions I will invite you to look with gentleness, curiosity and unconditional friendliness to issues that may be delicate in your life about relating. This session doesn’t make a distinction of gender nor sexual inclinations.”

Ons natuurlijkste en diepste verlangen is verbondenheid en liefde. Nochtans is het onvermijdelijk dat we in elke belangrijke relatievorm conflicten, teleurstellingen en onenigheid zullen tegenkomen. Al te vaak reageren we op deze situaties met kwaadheid en/of door ons af te sluiten en steeds meer afstand te nemen en gekwetst te zijn. Om onze conflicten op te lossen hebben we zowel de bereidheid als het juiste gereedschap nodig om deze conflicten te herstellen op het moment dat ze zich aanbieden. Tijdens dit traject zullen we verkennen wat het betekent om uit deze afhankelijke rol en/of isolement te breken. Het gaat over leren te zijn met jezelf in vertrouwen: inzien dat je hier niet bent om iemand anders droom of verwachtingen in te vullen, maar meer leven naar je eigen innerlijke natuur en de mogelijkheid omarmen om in relatie met anderen te treden op een meer waarachtige en oprechte manier. De reis naar oprecht vertrouwen, liefde en vrijheid begint met de mogelijkheid opnieuw in jezelf vertrouwen leren te stellen. Dit proces houdt in:

• Jouw lichamelijke levendigheid herontdekken en opnieuw aanspraak maken op jouw creativiteit en jouw innerlijke passie.

• Herkennen en verwerken van valse identificaties van schaamte en van de innerlijke rechter

• Leren te vertrouwen op wat je nodig hebt en jouw eigen gevoelens en gedachten laten voor wat ze zijn en je door jouw intuïtieve /innerlijke autoriteit te laten lijden.

• Leren het belang om in het moment aanwezig te blijven en dissociatie te erkennen terwijl je accepteert en ook aanvoelt dat elke ervaring die je tegenkomt een kans is om te groeien.

• Kleine stapjes durven te riskeren die leiden tot groei en ontwikkeling in jouw leven,

• Leer jouw waarheid te communiceren en ervoor zorgen dat mensen op je kunnen rekenen, in staat zijn tot innige verbondenheid.

HOE?

Wat je leert in de sessies zijn twee delen. Een deel is psycho-educatie om jouw manier van relateren te begrijpen en te verbeteren. Het andere deel heeft betrekking op traumaverwerking, indien nodig. De psycho-educatie houdt het volgende in:

– Het opgeven van overlevingsstrategieën en het erkennen van illusies

– De opening naar kwetsbaarheid zonder overweldigd voelen

– De bereikte autonomie vullen met jouw eigen liefdesdoelen.

– Het ontwikkelen van de soort relatie die je wenst. Dit proces moedigt je aan om perfectionisme te laten varen, kwetsbaarheid te omarmen en uitdagingen aan te gaan.

VOOR WIE?

– Psychotherapeuten en hulpverleners

– Mensen die verlangen naar een vaste relatie

– Mensen die zich in een groep of binnen een gemeenschap geïsoleerd voelen

– Mensen die met pijnlijke patronen lopen in relaties, en bijvoorbeeld altijd in een strijd verwikkeld geraken

– Mensen met schuldgevoelens

– Mensen in symbiotische en ongezonde relaties

WELKE TOOLS?

Codependency, Inner child work, geweldloze communicatie, begeleide meditaties en Neuroaffective concepten. “Love, trust, freedom” is het tweede traject in de reeks van het Learning Love Institute.”