Healing The Soul

Through The Body's Wisdom

Laden Evenementen

Organisator


Datum


01 sep 2018

08:00 - 17:00

Prijs


15 euro

Info & Registratie


info@touchstudio.be

Locatie


Antwerpen, 2018

Traumaheling en Somatic Experiencing©

“Somatic Experiencing is een psychosomatische methode voor het helen vantrauma ontwikkeld door Dr. Peter Levine. Hij baseerde zijn theorie op zijnobservaties van dieren in het wild. Dieren worden regelmatig met de doodbedreigd. Toch raken ze zelden getraumatiseerd. Ze weten instinctief hoezij de intense energie die vrijkomt bij overlevingsdrang moeten regulerenen ontladen. Wij mensen zijn uitgerust met vrijwel dezelfderegelmechanismen als dieren. Deze worden echter beperkt of geblokkeerd doorhet rationele deel van onze hersenen. We kunnen bijvoorbeeld ons “groothouden” of “doorzetten” en daarmee een volledige ontlading in de weg staan.Trauma is dus eenvoudig gezegd energie die vast zit in het lichaam. Wanneerdeze energie zich niet kan ontladen, ontwikkelen zich posttraumatischesymptomen zoals pijn, angst, woede, depressie, rusteloosheid,hyperwaakzaamheid, etc. en verhindert het ons naar volledig potentieel inhet hier en nu te leven.Deze methode richt zich in de eerste plaats op de effecten van trauma inons lichaam. Sensaties zijn de taal van ons lichaam, het ervaren vansensaties is daarom de ingang tot verwerking van trauma. SomaticExperiencing leert je meer bewust te maken van wat er in je lichaamgebeurt. Het gaat op een langzame en zachte manier. Je leert meerveerkracht en hulpbronnen te creëren zodat je je weer meer aanwezig enlevendig gaat voelen. Veerkracht is een inherente capaciteit tot gezondheiddie in ons lichaam is ingebouwd en omvat het vermogen om je aan te passenaan stress en tegenslag en hier zelfs sterker uit te komen. SomaticExperiencing helpt mensen om hun eigen vermogen te ontwikkelen om hetteveel aan gevangen en ongeordende energie dat werd veroorzaakt dooroverweldigende gebeurtenissen weg te werken.Bij trauma is het zaak om niet de diepte in te gaan, om de intensiteit nietop te zoeken, maar om jezelf te reguleren: wanneer je je geactiveerd voeltvan binnen, ga je meteen op zoek naar wat een bron is voor jou, naar wat jehelpt. Dan komt je zenuwstelsel tot rust.Deze presentatie vervangt niet de professionele introductie workshop voorde opleiding van Somatic Experiencing.”

shutterstock_23954992